ERMENİ PATRİĞİ MUTAFYAN BİLE MİSYONERLİKTEN YAKINIYOR


Şimdiki Ermeni Patriği Mutafyan da henüz patrik adayı iken Cumhuriyet
Gazetesi'nden LEYLA TAVŞANOĞLU ile yaptığı söyleşide yabancı okulların bu tür
işlevleri hakkında önemli ifşaatlarda bulunmaktadır: "Bir de misyonerliğin
yurdumuz tarihine yaptığı etki vardır ki bunu görmezden gelmek imkânsız. Kaba
çizgileriyle şöyle anlatayım" diyor Mutafyan ve şöyle devam ediyor: Osmanlı
İmparatorluğu'nun gerileme devri 1700'lerdedir. İşte, Pasarofça Antlasması,
sonra Kaynarca Antlaşması ve yıkılış devri yavaş yavaş başlar. Ve yine bu
dönemde Batılı tarikatlara mensup olan yabancı rahipler, Anadolu'da gezinmeye
başlarlar. Amaç, Müslüman Türkleri Hıristiyanlaştırmaktır. Ama bir de
bakıyorsunuz ki Anadolu Hıristiyanlarını da Batılı Hıristiyan mezheplerine
döndürmeye ilişkin faaliyetler başlıyor. Burada proselitik faaliyetle
misyonerlik birbirine giriyor.

Yüzyılımızın başlarındaki o kadar derin yara
izleri bırakan üzücü olayları aklımıza getirdiğimiz zaman Anadolu'da açılmış
olan Batılı yabancı misyoner okullarının faaliyetleri de küçümsenemeyecek bir
faktördür. Bu konuda birkaç eser yayımlandıysa da daha derin ve daha kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç var gibi geliyor bana. Eğitim çok şeyi değiştirebilir. Bizi
bir de yapabilir; birbirimize yabancı da kılabilir. Belki misyonerlik bir yandan
yurda faydalı olmuştur, yabancı okullar ve dil öğretimiyle bizi dışarıya
açmıştır. Yeni kavramlarla ufkumuzu açmıştır; bunları inkâr edemeyiz. Ama bir
yandan sanırım misyonerlik faaliyetleri sonucu açılan okullar yabancıların
emellerine hizmet etmiştir. Bu da ayrı bir tahribattir." (Cumhuriyet Gazetesi,
internet arşivi) Mutafyan, özellikle ABD kökenli misyonerlerin kendilerinden
üye avlamasından yakınmaktadır.Burada protestan misyonerlerin bir tür rüşvet
yoluna başvurmaları dikkat çekicidir.

Mutafyan'ın ifadesiyle: "Bugün de bu
yabancı kiliseler, dediğim gibi, gençlere iş imkânları sağlıyorlar, yaşlılara
ilaç ve aş temin ediyorlar ve benzeri faaliyetlerde bulunuyorlar. Şimdi bunları
sırf Hıristiyanlık sevgisiyle yapsalar bir şey diyemeyiz. Ama insan avlamak için
bir araç olarak kullanıyorlar." (Cumhuriyet Gazetesi, internet arşivi)
Misyonerler mezhepler arası transfer için bile rüşvet yoluna başvuruyor ise
müslümanları hıristiyanlaştırmak için nelere başvurduklarını varın siz düşünün?


Anasayfa