SURADAKİ MASAL: PONTUS


Hıristiyan propagandacıların ayrılıkçı, bölücü ve yıkıcı faaliyetlere verdiği
destek halen de devam etmektedir.
Bugün Trabzon merkez olmak üzere Doğu Karadeniz'de Pontus kültürünün yeniden
canlandırmak ve etnik kökenlerin birer ayrılıkçılık vesilesi haline getirmek
için hem misyonerler hem de başta Yunan olmak üzere yabancı istihbaratçıların
aktif olarak görev yapmaktadır.Yerli işbirlikçilerse işin cabası. Bu konuda E.
Albay Hüseyin Mümtaz'in Karadeniz'in Kitabı (İst.-2000, Yeni Batı Trakya Dergisi
yayınları) etraflı bilgi vermektedir.
Gazetemiz yazarlarından, Sn Mümtaz'ın da dikkat çektiği gibi başta Koç olmak
üzere (güya) yerli bir çok sivil ve resmi yetkili de bu propagandalara alet
olmakta hatta bundan da öte öncülük etmektedir. Örneğin Rahmi Koç, Fener Rum
Patrikhanesi'nin Pontus hayali ile gövde gösterisi olarak düzenlediği Çevre ve
Vahiy Sempozyumu'nun öncüleri arasında yer almıştı.Rahmi Koç daha önce de Din,
Bilim ve Barış Sempozyumu vesilesi ile yine Patriğin yanıbaşında idi. Bkz.,
Hürriyet, 24.9.1995, Ferai Tınç: Bartolomeos'a 21 Pare top. Sabah Gazetesi ise,
Çevre ve Vahiy Sempozyumunu oldukça antanalı biçimde sunmuş ve Karadeniz Zirvesi
olarak duyurmuştu. Çevre ve Vahiy Sempozyumu çerçevesinde bir de papazların
Trabzon'da düzenleyecekleri bir gövde gösterisi vardı. Ancak Trabzon insanı
duarlı idi ve haklı (yasal) tepkisini ortaya koymuştu. Bunun üzerine güya can
güvenliği nedeniyle (ülkücü protesto) Trabzon şehir turu iptal edildi. (Sabah,
21 Eylül 1997, Stelyo Berberakis ve Kenan Gümüş'ün haberi). Hürriyet de
Bartolomeos adına konuşyordu sanki, bu durumu "Sempozyuma çirkin protesto"diye
haber yapıyordu.( 20.9.1997 A. Kayacık ve İ. Sezen'in haberi).

Sabah Gazetesi'nden Zeynep Göğüş'ün kim adına yazmasını beklersiniz: "Hamsi'nin
kafası karışık" diyerek özel olarak Trabzonlulara ima yoluyla da olsa dil
uzatıyor ama asıl kafası karışık kendisi görünüyor. Bakın ne yazıyor Sn Göğüş :
"Efendim bu seyahatın amacı Pontus Devleti'ni yeniden kurmakmış... Güçleri
yeterse, buyursunlar kursunlar... Türkiye bugün bunu söyleyebilecek yerde. Ya da
kirtikillik yapıp folklor gösterisi engellersiniz... Sümela Manastırı'na gitmek
isteyen gemi yolcularını taslayanlara ses etmezsiniz, falan... Sempozyumun bir
amacı da Fener Patriği'nin bu civarlarda varlığını hissettirmek istemesi
elbette... Fener Patriği, dünyadaki bütün diğer Ortodoks kiliselerinin önünde
gelir, çünkü "Eşitler arasında birinci" yani, "Primis Interpares"tir." (Sabah,
23.9.1997)
"Sempozyumun bir amacı da Fener Patriği'nin bu civarlarda varlığını hissettirmek
istemesi elbette..." diyecek kadar ayık Sn Göğüş ama yine de vizyonunu kurbanı
olarak Fener Patriği'nden yana tavır alıyor. Bile bile lades değil mi?

MHP il başkanı Muhammet Öztürk ise bir vatanperver olarak "Fener Rum Ortodoks
Patriğinin Trabzon Seferi sinsi bir planın uzantısıdır" diye haykırıyordu.
Türkiye Gazetesi ise "Venizelos'a Öfke" başlığı ile duyuruyordu haberi.
(28.9.1997 Nuri Yılmaz ve Selahattin Tercan'ın haberi). Ahmet Kabaklı ise
"Trabzon'da yeni Pontus Türetmek isteyenlere lanet" okuyordu haklı olarak ve Dr
Yılmaz Kurt'un Pontus Meselesi (TBMM Kültür yayınları no: 68) kitabını salik
veriyordu. (27.9.1997 Türkiye gazetesi) (Aktüel Dergisi'nin de Fener Rum
Patrikhanesinin ökümeniklik iddiasını Rum ağzı ile dile getirmesi de dikkat
çekicidir. 99/09/09 kapak konusu)
Elbette Pontusu hortlatma gayretlerinde misyoner çevreler yalnız değil:
Hurriyet'in 18 Mayıs 1999 tarihli bir haberi: "Sözde Rum-Pontus soykırımı
kampanyası" Haberin ayrıntılarında şunlar bildiriliyor:"ABD'de Türkiye aleyhinde
faaliyet gösteren lobi ve kuruluşlara yenileri ekleniyor. 19 Mayıs'ın sözde
Rum-Pontus soykırımını anma günü olduğu iddia edildi. Rum-Pontus kökenli
olduğunu belirten bir kurulus, Atatürk'ün Samsun'a gitmesiyle sözde soykırımın
başladığını ve 700 bin ila 1,5 milyon kişinin yerinden edildiğini ya da
katledildiğini iddia etti."
Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren Ermeni ve Rum-Yunan lobileri ABD'deki en
örgütlü ve finansal açıdan en güçlü lobilerin başında geliyor olduklarını hesaba
katarsak Trabzonluların bu konulardaki duyarlılıklarının ne kadar haklı olduğunu
anlarız sanırım.
Haber de geçen önemli bir not daha var: Bu iki lobi, bölücü terör örgütü PKK
ile bağlantısı bulundugu ifade edilen kuruluşlara da destek veriyor. (Copyright
1999 Hurriyet )


Anasayfa