FENER RUM PATRİKHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DİN BİLİM VE

ÇEVRE SEMPOZYUMU VE TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ BÖLÜCÜ FAALİYETLER


 

Başbakanlık basın ve yayın emformasyon Trabzon İl Müdürlüğünün 7.10.1997 tarihli bir haberine göre :

Trabzon da 20-28 Eylül tarihleri arasında Fener Rum Patrikhanesi tarafından düzenlenen "Din Bilim ve Çevre " konulu sempozyumun Türkiyenin tanıtımındaki olumsuz etkileri tartışılırken,komitenin dağıttığı haritalardaki Rum izlerinin,sempozyumun amacının dışına taştığına ilişkin görüşleri doğrular nitelikte olduğu belirtiliyor.Sempozyumun yapılacağı Karadeniz çevresindeki illerin yetkilileri ile katılımcılara dağıtılan haritada Karadeniz "Pontus Gölü" olarak gösterilirken ,başta Doğu Karadeniz olmak üzere Karadeniz kıyısındaki yerleşim yerlerinin isimleri Rumca olarak yazılmış,Trabzon ise Trapezun olarak adlandırılmıştır.

Aynı olay 7 Ekim 1997 de yayınlanan milli gazete'de de haber olarak yer almıştır.

Bahsi geçen geminin adı Venizelos'tur.İçinde yüzlerce papaz ve yerli iş adamımızla birlikte Fener Rum Patriği Bartholomeus da bulunmaktadır. Karadeniz sahilini tamamen Yunanistan'ın toprak parçası olarak gösteren haritayı bizzat patriğin kendisi dağıtmıştır.

 

Patrik ,son zamanlarda yabancı devlet başkanlarına dini nişanlar da vermeye başlamıştır.Yenimesaj gazetesinde yer alan bir habere göre "Gazeteci yazar Aytunç Altındal,Almanya cunhurbaşkanı Johannes Rau'nun Türkiyeye gelişinde Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etmesini dikkat çekerek ,son iki yıldır Türkiye'ye gelen tüm devlet başkanlarının Patrikhaneye gelip kutsanmalarının anlamlı olduğunu vurguladı.Altındal gelen cumhurbaşkanlarından hiçbirinin Diyanet İşleri Başkanı'yla görüşmeye tenezzül etmemesinin de dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Altındal şunları dile getirdi:"Patrik sanki Türkiyede iki devlet başkanı varmış gibi bir tutum içerisindedir."Başta Clinton olmak üzere kendisi de devlet başkanı sıfatıyla gelenleri kendi sarayında ve tahtında karşılıyor.Bu taht kavramını ben uydurmadım .Patrik, resmi belgelere Kostantinopol'daki tahtın temsilcisi olduğunu belirterek imza atıyor. Patrik, Alman devlet başkanı'na bir nişan verdi Laik Türkiye Cumhuriyetinde bir türk vatandaşının başka bir devletin temsilcisine dini nişan vermesi yasaktır.

Patriğin devlet başkanlarına verdiği haç çok anlamlıdır.Bu haç Aziz Andreas haçıdır ve hristiyanlık inanışlarına göre Aziz Andreas İsa'nın ilk havarilerindendir ve bizzat İsa tarafından Anadolunun fethi için görevlendirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Patriğin ne yapmak istediği daha net bir şekilde anlaşılmaktadır.

 

 


Geri İleri