HAZRET-İ KUR'AN AÇISINDAN HIRİSTİYANLIK


Hazret-i Kur'an "kendinden önceki Kitabı doğrulayıcı ve onu koruyup kollayıcı olarak"1 hem Muharref İncil'i hem de buna dayalı Hıristiyanlığın yanlışlarını vurgular:

Kur'an-ı Kerim ısrarla, İsa Mesih'in Allah'ın bir kulu ve elçisi olduğu belirtir: "( Dedi ki ) Ben Allah'ın kuluyum, bana Kitap verdi ve beni bir peygamber (nebî) yaptı.Beni, her nerede olsam mübarek kıldı ve yaşadığım sürece, bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti." 2

Yine, Hazret-i Kur'an, İsa Mesih'in ağzından, Rabbinin Allah olduğunu ve İsrailoğullarını yalnızca Allah'a kulluğa çağırdığını belirtir: "(Ben), benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal yapayım diye gönderildim. Size Rabb'inizden bir mucize getirdim, Allah'tan korkun, bana itaat edin!/Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk edin, doğru yol budur."3

Hazret-i Kur'an, "hiç bir insanın kendisine Kitap ve peygamberlik verildikten sonra "Allah'ı bırakıp bana kul olun" diyemeyeceğini vurgular: "Hiçbir insana yaraşmaz ki, Allah ona Kitap, hüküm ve peygamberlik versin de, sonra (o kalksın) insanlara: "Allah'ı bırakıp bana kullar olun" desin; fakat: "Öğrettiğiniz Kitap ve okuduğunuz şeyler gereğince Rabb'a kullar olun!" der./ Ve size "Melekleri ve peygamberleri tanrılar edinin!" diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size inkarı emreder mi?"4 Aynı zamanda İsa Mesih'in "Allah'ın kulu" olmaktan çekinmediğini de vurgular: " Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de (Allah'a) yaklaştırılmış melekler..."5

Hazret-i Kur'an, İsa Mesih'e atfedilen tanrı olduğu şeklindeki inancını şiddetle reddeder. Bunun yanısıra Hıristiyanlıktaki "Teslis" inancı da Hazret-i Kur'an tarafından "küfür" olarak değerlendirilir: "Andolsun, 'Allah, ancak Meryem oğlu Mesih'tir' diyenler elbette kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: 'Ey İsrail oğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zalimlerin yardımcıları yoktur!'/'Allah üçün üçüncüsüdür.' diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa yalnız bir Tanrı vardır, başka tanrı yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır."6

Hazret-i Kur'an, çok açık bir şekilde İsa Mesih'in dilinden kendisine ve annesine atfedilen tanrılığı kesin bir uslüpla reddeder: "Hatırla ki, Kıyamet gününde Allah şöyle buyuracak: 'Ey Meryemoğlu İsa! Allah'ı bırakıp da beni ve annemi iki ilah edinin, diye insanlara sen mi söyledin?' İsa: 'Seni tenzih ederim. Hakk olmayan sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer söyledimse muhakka onu bilirsin, fakat ben, Senin katında olanı bilmem. Şüphesiz ki Sen, gaibleri kemal üzere bilensin'/ 'Sen bana ne emrettinse ben kendilerine ondan başkasını söylemedim.' " 7

Hazret-i Kur'an, Hıristiyanların "Mesih Allah'ın oğludur" gibi sözlerini de ancak kendilerinin uydurmuş olduğu sözler olduğunu da bildirir: "... Hıristiyanlar da: 'Mesih Allah'ın oğludur' dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. (Sözlerini), önceden inkar etmiş (olan müşrik)lerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da (haktan batıla) çeviriyorlar!?"8

Hazret-i Kur'an, Hıristiyanlara dinlerinde taşkınlık etmemeleri ve "İsa Allah'ın oğludur" gibi sözler söylememeleri konusunda da uyarıda bulunur: "Ey Kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, O'nun Meryem'e attığı kelimesi ve O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine inanın, (Allah) üçtür demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allah, yalnız bir tek tanrıdır. Haşa, O, çocuk sahibi olmaktan yücedir...." 9

Hazret-i Kur'an, Hıristiyanlar'ın inandığı İsa Mesih'in çarmıha gerilme olayının ve İsa Mesih'in kendini kurban ederek insanlığı ilk günahtan arındırdığı (keffaret) akidesinin asılsız olduğunu ve İncil'in de tahrifata uğradığını bildirir. Şimdi de bu konuları ele alalım


Anasayfa Devamı